Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 28/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 28/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 28/2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes së grantit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, si administrator për fondet e granteve, për ndërtimin e kapaciteteve për koncesionet për investimet në energji dhe industri”.

Nr. Dekretit 9044
Tiranë, më 10.04.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI