Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 28/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 28/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 28/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Zyrës së Policisë Europiane (EUROPOL), për bashkëpunimin strategjik dhe operacional”.

Nr. Dekretit 8534
Tiranë, më 03.04.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI