Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 27/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 27/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 27/2014 “Për ratifikimin e protokollit shtesë 3 të marrëveshjes për amendimin dhe aderimin në  marrëveshjen e tregtisë së lirë të Europës Qendrore”.
Nr. Dekretit 8533
Tiranë, më 03.04.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI