Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 26/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 26/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 26/2015, “Për ratifikimin e protokollit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe komuniteteve europiane e shteteve të tyre anëtare, në kuadër të anëtarësimit të Republikës së Kroacisë në Bashkimin Europian”.

Nr. Dekretit 9021
Tiranë, më 30.03.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI