Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 26/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 26/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 26/2014 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 138/2013, “Për burimet e energjisë së rinovueshme””.
Nr. Dekretit 8532
Tiranë, më 03.04.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI