Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 25/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 25/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 25/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes në lidhje me programin e shkëmbimit të studimeve universitare në Europën Qendrore (“CEEPUS III”)”.

Nr. Dekretit 9477
Tiranë, më 24.03.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI