Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 24/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 24/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 24/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Brazilit për shërbimet ajrore”.

Nr. Dekretit 9476
Tiranë, më 24.03.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI