Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 24/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 24/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 24/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10192, datë 3.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë””.

Nr. Dekretit 8530
Tiranë, më 03.04.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI