Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 23/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 23/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 23/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Federale të Gjermanisë për mbrojtjen shoqërore dhe të protokollit përfundimtar të saj”.

Nr. Dekretit 9475
Tiranë, më 24.03.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI