Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 23/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 23/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 23/2014 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8246, datë 01.10.1997, ”Për Institutin e Integrimit të të Përndjekurve”, të ndryshuar””.
Nr. Dekretit 8526
Tiranë, më 03.04.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI