Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 22/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 22/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 22/2015, “Për shfuqizimin e ligjit nr. 10 168, datë 22.10.2009, “Për përcaktimin e formës dhe formulës së privatizimit të “INSIG”, sh.a.”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 9020
Tiranë, më 30.03.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI