Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 22/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 22/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

  D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 22/2014 “Për dhënie amnistie”.

Nr. Dekretit 8523
Tiranë, më 24.03.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI