Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 2/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 2/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 2/2016 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 3, datë 28.12.2015, të  Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 160/2014 “Për buxhetin e vitit 2015””, të ndryshuar.

Nr. Dekretit 9412
Tiranë, më 02.02.2016
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI