Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 2/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 2/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 2/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin në fushën e sigurisë”.

Nr. Dekretit 8493

Tiranë, më 13.02.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI