Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 21/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 21/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 21/2015 “Për ratifikimin e marrëveshjës së grantit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Agjensisë Austriake të Zhvillimit për asistencën teknike për sistemimin e ujësjellës – kanalizimeve”.

Nr. Dekretit 9013
Tiranë, më 25.03.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI