Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 20/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 20/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 20/2015 “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit financiar ushtarak ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë dhe protokollit të zbatimit për asistencën financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë”.

Nr. Dekretit 9012
Tiranë, më 25.03.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI