Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 20/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 20/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

  D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 20/2014 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin e Privilegjeve dhe Imuniteteve të Autoritetit Ndërkombëtar të Shtratit të Detit”.
Nr. Dekretit 8521
Tiranë, më 24.03.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI