Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 19/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 19/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 19/2017 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit për zhvillimin e integruar urban dhe të turizmit”.

Nr. Dekretit 10061
Tiranë, më 06.03.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI