Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 18/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 18/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”.
Nr. Dekretit 10060
Tiranë, më 06.03.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI