Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 18/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 18/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 18/2016 “Për ratifikimin e konventës së Këshillit të Europës “Për falsifikimin e produkteve mjeksore dhe krime të ngjashme, që përbëjnë kërcënim për shëndetin publik””.

Nr. Dekretit 9474
Tiranë, më 24.03.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI