Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 18/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 18/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

   D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 18/2014 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në konventën e Vjenës “Për të drejtën e traktateve midis shteteve dhe organizatave ndërkombëtare ose midis organizatave ndërkombëtare”, 1986”.

Nr. Dekretit 8519
Tiranë, më 13.03.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI