Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 175/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 175/2013

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 175/2013 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9363, datë 24.03.2005, “Për mënyrën dhe procedurat e vendosjes dhe kalimit të forcave ushtarake të huaja në territorin e Republikës së Shqipërisë, si dhe për dërgimin e forcave ushtarake shqiptare jashtë vendit”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 8453
Tiranë, më 30.12.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI