Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 174/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 174/2013

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 174/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për forcimin e shtetit të së drejtës, qeverisjen e mirë dhe krijimin e kushteve për një rritje ekonomike me bazë të gjerë, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse”.

Nr. Dekretit 8442

Tiranë, më 24.12.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI