Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 172/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 172/2013

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 172/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Moldavisë për ripranimin e personave me qëndrim të paautorizuar”.

Nr. Dekretit 8440

Tiranë, më 24.12.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI