Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 17/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 17/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 17/2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes kuadër të financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës për Zhvillim të Këshillit të Europës për programin e reformimit të Qendrës Spitalore Universitare të Tiranës – faza II”.

Nr. Dekretit 9000
Tiranë, më 19.03.2015
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI