Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 171/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 171/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 171/2014 “Për përfundimin e procedurave ligjore të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”.
Nr. Dekretit 8876
Tiranë, më 30.12.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI