Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 170/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 170/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 170/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit për rimëkëmbjen e sektorit të energjisë elektrike”.

Nr. Dekretit 8871
Tiranë, më 29.12.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI