Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 169/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 169/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 169/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Hungarisë për shkëmbimin dhe mbrojtjen e ndërsjellë të informacionit të klasifikuar”.

Nr. Dekretit 8870
Tiranë, më 29.12.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI