Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 167/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 167/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 167/2014 “Për ratifikimin e letërmarrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes Istisna’a dhe marrëveshjes së Agjencisë Istisna’a ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Islamike për Zhvillim (IDB) për projektin e rrugës Tiranë-Elbasan”.

Nr. Dekretit 8868
Tiranë, më 26.12.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI