Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 166/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 166/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 166/2014 “Për ratifikimin e ndryshimit nr.3 të marrëveshjes së ndihmës për objektiva zhvillimi ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës “Për forcimin e shtetit të së drejtës dhe qeverisjen e mirë dhe krijimin e kushteve për një rritje ekonomike me bazë të gjerë dhe të qëndrueshme””.

Nr. Dekretit 8867
Tiranë, më 26.12.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI