Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 165/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 165/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 165/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huas nr. ALB-0028 ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Islamike për Zhvillim (IDB) për pjesëmarrjen në financimin e projektit të rindërtimit të rrugëve dytësore dhe lokale”.

Nr. Dekretit 8866
Tiranë, më 26.12.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI