Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 165/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 165/2013

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 165/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Artigiancassa S. P. A. “Për projektin pilot për krijimin dhe testimin e sigurimeve të buta, me qëllim mbulimin e rreziqeve në agrikulturë””.

Nr. Dekretit 8386
Tiranë, më 12.11.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI