Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 162/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 162/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 162/2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”.
Nr. Dekretit 8863
Tiranë, më 26.12.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI