Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 16/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 16/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 16/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes për themelimin e Qëndrës së Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit të Ballkanit Perëndimor (WISE)”.

Nr. Dekretit 9472
Tiranë, më 24.03.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI