Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 16/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 16/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 16/2014 “Për ratifikimin e instrumenteve që ndryshojnë Kushtetutën dhe Konventën e Bashkimit Ndërkombëtar të Telekomunikacioneve (Gjenevë, 1992), të ndryshuar nga Konferenca Fuqiplotë (Guadalajara, 2010)”.
Nr. Dekretit 8511
Tiranë, më 06.03.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI