Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 159/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 159/2013

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 159/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së shtetit të Kuvajtit për shërbimin ajror”.

Nr. Dekretit 8381
Tiranë, më 08.11.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI