Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 158/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 158/2013

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 158/2013 “Për sigurinë në tunelet rrugore”.
Nr. Dekretit 8368
Tiranë, më 28.10.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI