Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 155/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 155/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 155/2013 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 21.5.2013, të Këshillit të Ministrave “Për zhvillimin dhe pjesëmarrjen e forcave ushtarake të Britanisë së Madhe në stërvitjen e përbashkët detare – amfibe “Albanian Lion, 2013””.
Nr. Dekretit 8218
Tiranë, më 04.06.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI