Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 154/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 154/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 154/2015 “Për dhënie amnistie”.
Nr. Dekretit 9386
Tiranë, më 06.01.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI