Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 15/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 15/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 15/2015, “Për rolin e Kuvendit në procesin e integrimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Europian”.
Nr. Dekretit 8998
Tiranë, më 17.03.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI