Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 15/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 15/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 15/2014 “Për ratifikimin e dokumentit të ndryshimit nr. 1 të marrëveshjes së kredisë për eksport ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, që vepron në emër të Republikës së Shqipërisë e përfaqësohet nga Ministria e Financave, dhe UniCredit Bank Austria AG, për financimin e projektit mbarëkombëtar të radioterapisë”.

Nr. Dekretit 8510
Tiranë, më 06.03.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI