Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 151/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 151/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 151/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin e shërbimeve mjedisore”.

Nr. Dekretit 8812
Tiranë, më 24.11.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI