Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 150/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 150/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 150/2015 “Për ratifikimin e konventës së Këshillit të Europës kundër trafikimit të organeve njerëzore”.
Nr. Dekretit 9382
Tiranë, më 06.01.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI