Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 150/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 150/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 150/2014 “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë”.
Nr. Dekretit 8811
Tiranë, më 24.11.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI