Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 149/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 149/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 149/2013 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 2, datë 02.05.2013, të Këshillit të Ministrave “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme”.
Nr. Dekretit 8186
Tiranë, më 21.05.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI