Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 148/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 148/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 148/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për eksport ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, që vepron në emër të Republikës së Shqipërisë dhe i përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe UniCredit Bank Austria AG për financimin e projektit të sistemit të ujërave të zeza të Bilishtit, “Kontratë me çelësa në dorë – Loti 1””.

Nr. Dekretit 8795
Tiranë, më 18.11.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI