Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 147/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 147/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 147/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Artigiancassa S. p. A. për financimin e programit të ndihmës së integruar për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme shqiptare”.

Nr. Dekretit 8184
Tiranë, më 21.05.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI