Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 146/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 146/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 146/2015 “Për punëkërkuesit”.
Nr. Dekretit 9398
Tiranë, më 07.01.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI