Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 146/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 146/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”.
Nr. Dekretit 8793
Tiranë, më 18.11.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI