Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 145/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 145/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 145/2014 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Traktatin për Sistemin Europian të Informacionit për Automjetin dhe Lejen e Drejtimit (EUCARIS)”.
Nr. Dekretit 8783
Tiranë, më 12.11.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI